Image

UBEZPIECZENIE NNW + USŁUGI ASSISTANCE

To skuteczne wsparcie dla Ciebie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w czasie jazdy na rowerze, które zawiera:
 • Odszkodowanie w razie doznania uszczerbku na zdrowiu
 • Ochronę przewożonych dzieci
 • Usługi Assistance ułatwiające rekonwalescencję i codzienne życie w okresie powypadkowym

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PARAMETRY

 • ochrona świadczona w związku z użytkowaniem dowolnego roweru (roweru własnego, pożyczonego, miejskiego itd.)
 • powypadkowe wsparcie finansowe dla osoby dorosłej lub dziecka samodzielnie poruszającego się rowerem bądź opcjonalnie dla dzieci przewożonych w foteliku, w przyczepce czy na holu rowerowym
 • standardowo obejmuje pakiet usług Assistance na terenie RP
 • do 10 ubezpieczonych osób na jednej polisie
 • stanowi podstawowy, obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Suma ubezpieczenia: do 200.000 zł / każdy ubezpieczony

Zakres terytorialny: obszar RP lub cały ŚWIAT

Składka:

• dorosły lub dziecko samodzielnie poruszające się rowerem: od 52 zł

• dziecko przewożone (opcja): od 20 zł

 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
 • ochrona świadczona w związku z użytkowaniem dowolnego roweru (roweru własnego, pożyczonego, miejskiego itd.)
 • powypadkowe wsparcie finansowe dla osoby dorosłej lub dziecka samodzielnie poruszającego się rowerem bądź opcjonalnie dla dzieci przewożonych w foteliku, w przyczepce czy na holu rowerowym
 • standardowo obejmuje pakiet usług Assistance na terenie RP
 • do 10 ubezpieczonych osób na jednej polisie
 • stanowi podstawowy, obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej
 PARAMETRY

Suma ubezpieczenia: do 200.000 zł / każdy ubezpieczony

Zakres terytorialny: obszar RP lub cały ŚWIAT

Składka:

 • dorosły lub dziecko samodzielnie poruszające się rowerem: od 52 zł

 • dziecko przewożone (opcja): od 20 zł

POWRÓT DO ZDROWIA BĘDZIE ŁATWIEJSZY

PZU SA nie tylko zorganizuje, ale także sfinansuje świadczenia, w tym m.in:

BEZPOŚREDNIO PO WYPADKU

 • transport do i pomiędzy placówkami medycznymi

PO POWROCIE DO DOMU

 • wizyta u lekarza lub wizyta domowa
 • wizyta pielęgniarki

W OKRESIE REKONWALESCENSJI

 • dostawy leków
 • domowa opieka pielęgniarska
 • fizjoterapia domowa
 • transport i zabiegi w poradni rehabilitacyjnej
 • pomoc informacyjna i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomoc psychologa

W OKRESIE NIESPRAWNOŚCI

 • pomoc domowa
 • opieka nad dziećmi i/lub osobami niesamodzielnymi
 • opieka nad psami i kotami

Pełen katalog usług oraz warunki udzielania świadczeń zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia

POWRÓT DO ZDROWIA BĘDZIE ŁATWIEJSZY

PZU SA nie tylko zorganizuje, ale także sfinansuje świadczenia, w tym m.in:

 BEZPOŚREDNIO PO WYPADKU
 • transport do i pomiędzy placówkami medycznymi
PO POWROCIE DO DOMU
 • wizyta u lekarza lub wizyta domowa
 • wizyta pielęgniarki
W OKRESIE REKONWALESCENSJI
 • dostawy leków
 • domowa opieka pielęgniarska
 • fizjoterapia domowa
 • transport i zabiegi w poradni rehabilitacyjnej
 • pomoc informacyjna i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomoc psychologa
 W OKRESIE NIESPRAWNOŚCI
 • pomoc domowa
 • opieka nad dziećmi i/lub osobami niesamodzielnymi
 • opieka nad psami i kotami

Pełen katalog usług oraz warunki udzielania świadczeń zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Przez cały czas po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego rowerzysta ma dostęp do
infolinii medycznej i telefonicznej konsultacji z lekarzem Centrum Pomocy.
Pod numerami telefonu: 801 102 102 lub 22 566 55 55 uzyskać można informację co do postępowania w zakresie opieki zdrowotnej.