Image

UBEZPIECZENIE CASCO
ROWERU I JEGO WYPOSAŻENIA

Wszechstronna ochrona Twojego roweru i jego wyposażenia na wypadek uszkodzenia lub utraty w wyniku:
 • Zdarzenia losowego (np. pożar, zalanie)
 • Rabunku
 • Wypadku
 • Kradzieży, w tym także roweru zaparkowanego w trakcie użytkowania (np. spod sklepu, pracy, szkoły, z parku itp.)

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PARAMETRY

 • ochrona w razie uszkodzenia lub utraty roweru (także elektrycznego) wraz z wyposażeniem, w tym z urządzeniami do przewozu dzieci (fotelik, przyczepka, hol rowerowy)
 • przyjazne zasady dotyczące utraty wartości sprzętu w kolejnych latach oraz przypięcia roweru
 • stała suma ubezpieczenia w okresie trwania polisy (moment wystąpienia szkody w okresie trwania polisy nie ma wpływu na wysokość odszkodowania)
 • zawarcie polisy w ciągu 48 miesięcy od daty zakupu roweru oraz ochrona z zachowaniem kontynuacji aż do 96 miesięcy od daty zakupu roweru
 • możliwość objęcia ochroną rowerów o wysokiej, ponadlimitowej wartości

Składka obliczana jako procent wartości ubezpieczanego roweru/wyposażenia:

WARTOŚĆ SKŁADKA
ROWER TRADYCYJNY
obszar ochrony: RP
3.001-20.000 zł
do 3.000 zł
3,96%
4,95%
obszar ochrony: ŚWIAT
3.001-20.000 zł
do 3.000 zł
5,94%
6,93%
ROWER ELEKTRYCZNY
obszar ochrony: RP
3.001-25.000 zł
do 3.000 zł
3,96%
4,95%
obszar ochrony: ŚWIAT
3.001-25.000 zł
do 3.000 zł
5,94%
6,93%

Udział własny ubezpieczonego wyłącznie w razie ryzyka kradzieży: 5% sumy ubezpieczenia

 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
 •  ochrona w razie uszkodzenia lub utraty roweru (także elektrycznego) wraz z wyposażeniem, w tym z urządzeniami do przewozu dzieci (fotelik, przyczepka, hol rowerowy)

 • przyjazne zasady dotyczące utraty wartości sprzętu w kolejnych latach oraz przypięcia roweru

 • stała suma ubezpieczenia w okresie trwania polisy (moment wystąpienia szkody w okresie trwania polisy nie ma wpływu na wysokość odszkodowania)

 • zawarcie polisy w ciągu 48 miesięcy od daty zakupu roweru oraz ochrona z zachowaniem kontynuacji aż do 96 miesięcy od daty zakupu roweru

 • możliwość objęcia ochroną rowerów o wysokiej, ponadlimitowej wartości

PARAMETRY

 Składka obliczana jako procent wartości ubezpieczanego roweru/wyposażenia:

WARTOŚĆ SKŁADKA
ROWER TRADYCYJNY
obszar ochrony: RP
3.001 - 20.000 zł
do 3.000 zł
3,96%
4,95%
obszar ochrony: ŚWIAT
3.001 - 20.000 zł
do 3.000 zł
5,94%
6,93%
ROWER ELEKTRYCZNY
obszar ochrony: RP
3.001 - 25.000 zł
do 3.000 zł
3,96%
4,95%
obszar ochrony: ŚWIAT
3.001 - 25.000 zł
do 3.000 zł
5,94%
6,93%

Udział własny ubezpieczonego wyłącznie w razie ryzyka kradzieży: 5% sumy ubezpieczenia

TABELA AMORTYZACJI W CASCO

WIEK ROWERU W MIESIĄCACH OD DATY ZAKUPU

WARTOŚĆ PROCENTOWA CENY ZAKUPU ROWERU I WYPOSAŻENIA

1-12
13-24
25-36
> 36

100%
80%
65%
50%

  TABELA AMORTYZACJI W CASCO
WIEK ROWERU W MIESIĄCACH OD DATY ZAKUPU WARTOŚĆ PROCENTOWA CENY ZAKUPU ROWERU I WYPOSAŻENIA
1-12
13-24
25-36
> 36
100%
80%
65%
50%
 

CZYM PRZYPIĄĆ ROWER?

ROWERY O WARTOŚCI DO 3.000 zł:

 • zapięcia na linkę stalową, spiralną, pancerną lub
 • łańcuchy z zamkiem lub
 • zapięcia kabłąkowe (szeklowe) z zamkiem lub
 • zabezpieczenia składane

ROWERY O WARTOŚCI POMIĘDZY 3.001 – 25.000 zł:

 • łańcuchy z utwardzanej stali o grubości min. 8 mm z zamkiem lub
 • zapięcia kabłąkowe (szeklowe) ze stali z podwójnie blokowanym zamkiem ze stali specjalnie hartowanej lub
 • zabezpieczenia składane o grubości min. 5 mm